1016 Budapest Zsolt u. 6/CTel.: 06 70 6102076E-mail: dr.majtenyi@gmail.com
Megoldásorientált Rövidtávú Pszichoterápia
Megoldásorientált Rövidtávú Párterápia
Társkereső Kísérő Coaching
Dr. Majtényi Teamcoaching
Igény esetén online - terápia Skype kapcsolattal.
Skype-cím: gabor.majtenyi
dr. Majtényi Gábor

Egyéni Megoldásorientált Rövidtávú Pszichoterápia (MRP)

Az elmúlt évtizedek pszichoterápiás tevékenysége alatt soha nem felejtettem el kiképző pszichoanalitikusom Prof. Dr. Dr. Peter Fürstenau legelső szavainak egyikét:

„Ha a kliens már az első terápiás óra után nem lényegesen megkönnyebbültebben távozik, mint ahogy az ajtón bejött, úgy a terapeuta először is tanuljon tovább!”

Ebből a gyökérből fejlődött az elmúlt negyven évben pszichoterápiás stílusom és meggyőződésem. Elsősorban Steve de Shazer és Kim Berg megoldásorientált Rövidtávú Pszichoterápiás Központja (Brief Family Therapy Center Milwaukee-ban) és annak munkássága adta meg számomra azokat az alapokat, melyek mindmáig meghatározzák szakmai tevékenységemet.

A Megoldásorientált Rövidtávú Pszichoterápia (MRP) egyetlen létjogosultsága annak hatékonysága, mely a kliens érzelmi problémáinak tartós megoldásával azonos. Ehhez meg kell érteni a lelki probléma kialakulásának történetét, világossá kell tenni régebben talán hatékony, de immár időszerűtlenné vált és ma már alkalmatlan magatartásformák káros szerepét és megfelelő tartalmú és időzítésű, sokszor szuggesztív, verbális, indirekt befolyásolással javítani, helyreállítani a kliensek érzelmi életminőségét, cselekvőképességét, a változás és változtatás lehetőségét.

A Megoldásorientált Rövidtávú Pszichoterápia (MRP) hosszú képzéshez, és szakmai tapasztalathoz kötött, tudományosan orientált magasszintű terápiás tevékenység, az előnyös, hatékony lelki változás tudománya. A terápia eredménye - a pozitív változás - a terápiás kapcsolat emberi és szakmai minőségének, valamint az ebben a keretben létrejött megoldások hatékonyságának függvénye.

Ennek a folyamatnak tehát két része van:

Az analítikus, "diagnosztikus" gyermekkor- orientált fázis mélypszichológiai túltengése önmagában éppolyan kevéssé hatékony, mint a második "változási" periódus Coaching címszó alatti leválasztása és túlhangsúlyozása anélkül, hogy tudnánk, melyek az eddig működő pszichés rendszer törvényszerűségei. A kliensnek ugyanis ismernie kell "régi rendszerét" hogy abba ne essen vissza, egyúttal megfelelő tudatossággal kell felépítenie és védelmeznie hatékonyabb "megújult rendszerét" hogy az személyiségébe, cselekvéseibe valóban beépüljön, rögzüljön és új, jobb megoldásokhoz vezessen.

Szakmaiság - tapasztalat - kompetencia
Ha a kliens már az első terápiás óra után nem lényegesen megkönnyebbültebben távozik, mint ahogy az ajtón bejött, úgy a terapeuta először is tanuljon tovább!
Ebből a gyökérből fejlődött az elmúlt negyven évben pszichoterápiás stílusom és meggyőződésem.